Kuandu Museum of Fine Arts

  • 加入最愛
Kuandu Museum of Fine Arts
Education and Promotion
Events
Back List
11/12(Thr)6:30PM curator and artist Fourm of Quantum Entanglement
FaceBook Share
11/12(Thr)6:30PM curator and artist Fourm of Quantum Entanglement
Date: 11/12(Thr) 6:30-8:30PM
Venue: Research Building R211, TNUA
Speaker: 
Curator: Lien-Cheng Wang, Yen-Ju Lin.
Art critic: Wang Po-Wei
Artist: I-Yeh Wu,Shao Gang Wang, Shu-Yu Lin, Shih-Fu Yu, Huei-Ming Chang, hi-Yu Liao